Dự án điện mặt trời áp mái 3 Megawat tại trang trại Bình Thuận – Hệ thống năng lượng tương lai

Với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, hệ thống năng lượng mặt trời đang dần phổ biến trong vài năm trở lại đây, đặc biệt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Nhận thấy được tiềm năng và lợi nhuận của điện mặt trời áp mái, không những nhiều hộ dân ở tỉnh Bình Thuận đã mạnh dạn đầu tư, mà các doanh nghiệp, nhà xưởng, trang trại cũng quyết định xuống tiền để trang bị hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái.

Dự án điện mặt trời áp mái 3 Megawat tại trang trại Bình Thuận  – Hệ thống năng lượng tương lai

Hiện tại, QMK SOLAR đang triển khai dự án điện mặt trời áp mái 3M cho 1 trang trại tại tỉnh Bình Thuận.

Tổng quan công trình điện năng lượng mặt trời áp mái tại Bình Thuận.

Dự án điện mặt trời áp mái 3M tại trang trại Bình Thuận – Hệ thống năng lượng tương lai

Chuyển tấm pin năng lượng vào trang trại

Dự án điện mặt trời áp mái 3M tại trang trại Bình Thuận – Hệ thống năng lượng tương lai

Mấy anh em QMK SOLAR đang di chuyển tấm pin từ container vào trang trại để lắp đặt

Dự án điện mặt trời áp mái 3M tại trang trại Bình Thuận – Hệ thống năng lượng tương lai

Một số thùng đựng tấm pin năng lượng mặt trời đã được hạ xuống từ container

Dự án điện mặt trời áp mái 3M tại trang trại Bình Thuận – Hệ thống năng lượng tương lai

Thùng pin năng lượng mặt trời đang được mang đi lắp đặt

Dự án điện mặt trời áp mái 3M tại trang trại Bình Thuận – Hệ thống năng lượng tương lai

Hình ảnh tổng quan lắp đặt điện mặt trời áp mái 3M tại trang trại Bình Thuận

Dự án điện mặt trời áp mái 3M tại trang trại Bình Thuận – Hệ thống năng lượng tương lai

Hình ảnh thùng pin năng lượng mặt trời đang được đưa lên mái

Dự án điện mặt trời áp mái 3M tại trang trại Bình Thuận – Hệ thống năng lượng tương lai

Mấy anh em QMK SOLAR đang hỗ trợ đưa tấm pin lên mái trang trại

Dự án điện mặt trời áp mái 3M tại trang trại Bình Thuận – Hệ thống năng lượng tương lai

Tiếp đó là kiêng từng tấm pin đi áp mái

Dự án điện mặt trời áp mái 3M tại trang trại Bình Thuận – Hệ thống năng lượng tương lai

Thanh rail nhôm pin năng lượng mặt trời

Dự án điện mặt trời áp mái 3M tại trang trại Bình Thuận – Hệ thống năng lượng tương lai

Kẹp biên tấm pin năng lượng mặt trời

Dự án điện mặt trời áp mái 3M tại trang trại Bình Thuận – Hệ thống năng lượng tương lai

Hình ảnh mấy anh em QMK SOLAR đang thi công điện năng lượng mặt trời áp mái 3M

Dự án điện mặt trời áp mái 3M tại trang trại Bình Thuận – Hệ thống năng lượng tương lai

Thanh rail nhôm pin năng lượng mặt trời đã lắp hoàn chỉnh trên mái

Dự án điện mặt trời áp mái 3M tại trang trại Bình Thuận – Hệ thống năng lượng tương lai

Mấy anh em kỹ thuật QMK SOLAR đang mang từng tấm pin để áp lên khung nhôm

Dự án điện mặt trời áp mái 3M tại trang trại Bình Thuận – Hệ thống năng lượng tương lai

Dự án điện mặt trời áp mái 3M tại trang trại Bình Thuận – Hệ thống năng lượng tương lai

Mấy anh em kỹ thuật QMK SOLAR đang mang từng tấm pin để áp lên khung nhôm

Dự án điện mặt trời áp mái 3M tại trang trại Bình Thuận – Hệ thống năng lượng tương lai

Dự án điện mặt trời áp mái 3M tại trang trại Bình Thuận – Hệ thống năng lượng tương lai

Dự án điện mặt trời áp mái 3M tại trang trại Bình Thuận – Hệ thống năng lượng tương lai

Dự án điện mặt trời áp mái 3M tại trang trại Bình Thuận – Hệ thống năng lượng tương lai

Dự án điện mặt trời áp mái 3M tại trang trại Bình Thuận – Hệ thống năng lượng tương lai

Dự án điện mặt trời áp mái 3M tại trang trại Bình Thuận – Hệ thống năng lượng tương lai

Dự án điện mặt trời áp mái 3M tại trang trại Bình Thuận – Hệ thống năng lượng tương lai

Dự án điện mặt trời áp mái 3M tại trang trại Bình Thuận – Hệ thống năng lượng tương lai

Dự án điện mặt trời áp mái 3M tại trang trại Bình Thuận – Hệ thống năng lượng tương lai

Dự án điện mặt trời áp mái 3M tại trang trại Bình Thuận – Hệ thống năng lượng tương lai

Dự án điện mặt trời áp mái 3M tại trang trại Bình Thuận – Hệ thống năng lượng tương lai

Dự án điện mặt trời áp mái 3M tại trang trại Bình Thuận – Hệ thống năng lượng tương lai

Hình ảnh thi công

Dự án điện mặt trời áp mái 3M tại trang trại Bình Thuận – Hệ thống năng lượng tương lai

Dự án điện mặt trời áp mái 3M tại trang trại Bình Thuận – Hệ thống năng lượng tương lai

Dự án điện mặt trời áp mái 3M tại trang trại Bình Thuận – Hệ thống năng lượng tương lai

Dự án điện mặt trời áp mái 3M tại trang trại Bình Thuận – Hệ thống năng lượng tương lai

Dự án điện mặt trời áp mái 3M tại trang trại Bình Thuận – Hệ thống năng lượng tương lai

Dự án điện mặt trời áp mái 3M tại trang trại Bình Thuận – Hệ thống năng lượng tương lai Dự án điện mặt trời áp mái 3M tại trang trại Bình Thuận – Hệ thống năng lượng tương lai

Dự án điện mặt trời áp mái 3M tại trang trại Bình Thuận – Hệ thống năng lượng tương lai

Dự án điện mặt trời áp mái 3M tại trang trại Bình Thuận – Hệ thống năng lượng tương lai

Dự án điện mặt trời áp mái 3M tại trang trại Bình Thuận – Hệ thống năng lượng tương lai

Dự án điện mặt trời áp mái 3M tại trang trại Bình Thuận – Hệ thống năng lượng tương lai

Hình ảnh lắp đặt điện mặt trời áp mái

Dự án điện mặt trời áp mái 3M tại trang trại Bình Thuận – Hệ thống năng lượng tương lai

Dự án điện mặt trời áp mái 3M tại trang trại Bình Thuận – Hệ thống năng lượng tương lai

Dự án điện mặt trời áp mái 3M tại trang trại Bình Thuận – Hệ thống năng lượng tương lai

Dự án điện mặt trời áp mái 3M tại trang trại Bình Thuận – Hệ thống năng lượng tương lai

Dự án điện mặt trời áp mái 3M tại trang trại Bình Thuận – Hệ thống năng lượng tương lai

Dự án điện mặt trời áp mái 3M tại trang trại Bình Thuận – Hệ thống năng lượng tương lai

Dự án điện mặt trời áp mái 3M tại trang trại Bình Thuận – Hệ thống năng lượng tương lai

Dự án điện mặt trời áp mái 3M tại trang trại Bình Thuận – Hệ thống năng lượng tương lai

Dự án điện mặt trời áp mái 3M tại trang trại Bình Thuận – Hệ thống năng lượng tương lai

Dự án điện mặt trời áp mái 3M tại trang trại Bình Thuận – Hệ thống năng lượng tương lai

Dự án điện mặt trời áp mái 3M tại trang trại Bình Thuận – Hệ thống năng lượng tương lai

Dự án điện mặt trời áp mái 3M tại trang trại Bình Thuận – Hệ thống năng lượng tương lai

Dự án điện mặt trời áp mái 3M tại trang trại Bình Thuận – Hệ thống năng lượng tương lai

Dự án điện mặt trời áp mái 3M tại trang trại Bình Thuận – Hệ thống năng lượng tương lai

Dự án điện mặt trời áp mái 3M tại trang trại Bình Thuận – Hệ thống năng lượng tương lai

Dự án điện mặt trời áp mái 3M tại trang trại Bình Thuận – Hệ thống năng lượng tương lai

Trên đây là những hình ảnh triển khai dự án điện áp mái 3 megawat (MW) tại trang trại ở Bình Thuận do QMK Solar thực hiện.

QMK SOLAR
Đơn vị cung cấp thiết bị và giải pháp tổng thể về điện năng lượng mặt trời hàng đầu Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *